Сертификати и референции

Фирмата притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на отпадъците ISO 14000:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.


Регистрирана е в Професионалния Регистър на Камарата на строителите в България – I, II, IV и V-та групи от 3 до 5 категория
В Асоциациятата на Работещите по Алпийски Способ.

Контактна форма

Гр. Велико Търново, п.к. 5000

ул. „Поп Харитон” №2, ет. 2, ап. 2

тел/факс: 062/650-647, GSM 0888757731

e-mail: djambo33@abv.bg