Доставка и монтаж на предпазна мрежа по скални откоси

  • Полагане на предпазна мрежа тип "Завеса" - метод на работа, при който мрежата се захваща само в горния край чрез анкери, а в долния се утежнява с бетонни блокчета.
  • Полагане на предпазна мрежа тип "Мрежа с анкери" - мрежата се захваща към ската чрез шахматно поставяне на анкери по цялата площ, като към тях се монтират стоманени въжета.
Контактна форма

Гр. Велико Търново, п.к. 5000

ул. „Поп Харитон” №2, ет. 2, ап. 2

тел/факс: 062/650-647, GSM 0888757731

e-mail: djambo33@abv.bg