Строителство на елементи и съоръжения от пътна и железопътна инфраструктурта

Строителство на елементи и съоръжения от пътна и железопътна инфраструктурта

Контактна форма

Гр. Велико Търново, п.к. 5000

ул. „Поп Харитон” №2, ет. 2, ап. 2

тел/факс: 062/650-647, GSM 0888757731

e-mail: djambo33@abv.bg