Полагане на торкретбетон по съоражения

Практиката познава два начина за изпълнение на торкрет - „сух” и „мокър”.

При мокрия способ на нанасяне готовата бетонна смес се подава чрез помпа по шланг, който завършва с дюза. Към дюзата се подава сгъстен въздух, който ускорявайки бетонната смес, и я изстрелва към обработваната повърхност.

При сухото торкретиране дребнозърнестият бетон се насипва в бункер във вид на суха смес (пълнител, цимент, прахообразни добавки) и със сгъстен въздух в разреден поток се подава към дюзата. В основата на дюзата материала се смесва с вода или воден разтвор на добавки и се увлича от сгъстения въздух към обработваната основа, при удара с която сместа се уплътнява.

Контактна форма

Гр. Велико Търново, п.к. 5000

ул. „Поп Харитон” №2, ет. 2, ап. 2

тел/факс: 062/650-647, GSM 0888757731

e-mail: djambo33@abv.bg